Kaustisen seutukunnassa panostetaan vahvasti elinkeinoelämän ja alueen kehittämiseen.

Useat vahvuutemme ovat sellaisia, joihin globaalitkaan talousmyrskyt eivät vaikuta täydellä voimallaan. Kaustisen seutukunnassa yritysten määrä suhteessa asukaslukuun on maan kärkitasoa ja erityisen suuri osuus on pienyrittäjyydellä. Pienet ja joustavat pk-yritykset sekä niiden osaava henkilöstö ovat tottuneita muuttamaan toimintaansa tilanteen mukaan ja työpaikat ovat säilyneet haastavassa tilanteessa.

Useissa yrityksissä on tälläkin hetkellä tarvetta lisähenkilöstölle ja luja tulevaisuudenusko.

 

Luonnonvara-ala kaikessa laajuudessaan ja monipuolisuudessaan tarjoaa työtä ja toimeentuloa esimerkiksi maatilatalouden, bioenergian, elintarviketeollisuuden ja palvelujen tuottamisen saralla. Lähes kolmasosa seudun työpaikoista löytyy tältä sektorilta. Uskomme, että tulevaisuudessa puhdas, laadukas ruoka ja vesi sekä uusiutuva energia tuovat aivan uusia mahdollisuuksia luonnonvara-alan kehittymismahdollisuuksiin.

 

Kaustisen seutu tunnetaan vahvasta kulttuuriin ja kansanperinteisiin pohjautuvasta osaamisesta.Kulttuuri-, hyvinvointi-, ja matkailualat muodostavat kokonaisuuden, joiden keskinäisen yhteistyön ja synergian löytäminen edistää uusia, innovatiivisia hankkeita. Uusia avauksia ja lupaavia näkymiä on esimerkiksi matkailun kehittämisessä niin Metsäpeuranmaalla, Kemorassa kuin Kaustisellakin. Kulttuuriin ja hyvinvointiin panostaminen on myös kuntien elin- ja vetovoimaisuuden kasvattamista.

 

Yrityksen aloittamista ja kehittämistä helpottaa kuulumisemme korkeimpaan kansalliseen ja EU-tukialueeseen - julkista rahoitusta ja tukea on tarjolla monesta kanavasta ja hyvin ehdoin. Yrityspalvelumme ovat hyvässä kunnossa. Yrittäjien apuna on lukuisia osaavia toimijoita. Osaavan työvoiman saamiseksi yritys voi käyttää asiantuntijoiden apua sekä alueen koulutuspalveluita. Alueen kunnat palvelevat yrityksiä nopeasti esimerkiksi kiinteistöihin ja tontteihin liittyvissä asioissa.

Seudullinen valokuituverkko mahdollistaa sekä yritysten että etätyöntekijöiden tehokkaat yhteydet. Lisätietoa Kaustisen seutuverkosta KaseNetin sivuilta.

 

2017 © KaseSoft / KaseNet