Kaustisen seudulla tarjotaan alle kouluikäisille lapsille kasvua ja kehitystä tukeva, turvallinen päivähoito. Päivähoitopaikka löytyy kaikille hoitoa tarvitseville, jopa kahden viikon määräaikaa nopeammin. Vaihtoehtoina ovat kunnalllinen päivähoito, yksityisen hoidon tuki tai alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidon tuki. Osassa seutukuntamme kunnista on mahdollisuus kotihoidon kuntalisään.   

2017 © KaseSoft / KaseNet