Kaustisen seutukunnassa järjestetään esiopetusta, perusopetusta, lukio-opetusta ja ammatillista opetusta. Lisäksi seudullamme on avoimen yliopiston kautta mahdollisuus jopa yliopisotutkinnon suorittamiseen.

Kaustisen seudulta löytyy vielä kyläkouluja, mm. Perhon Möttösessä on Suomen suurin kyläkoulu.

Erityistä tukea tarvitsevalle tai erityisopetukseen siirretylle oppilaalle on järjestetty opetus tuettuna omassa lähikoulussa, keskitetysti erityisluokassa tai -koulussa.

2017 © KaseSoft / KaseNet