puurenkaan päätökset
6§ 28.01.1999 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

5§ 28.01.1999 SEURAAVA KOKOUS

4§ 28.01.1999 OHJAUSRYHMÄN TOIVEET PROJEKTILLE

3§ 28.01.1999 PROJEKTISUUNNITELMAN ESITTELY

2§ 28.01.1999 OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO

1§ 28.01.1999 PUUSTA ELINKEINOKSI PROJEKTIN KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

25§ 16.09.1997 Liista-Hanke

24§ 16.09.1997 Hiili ja tervaprojektin käynnistäminen

23§ 16.09.1997 Jatkorahoituksesta päättäminen

22§ 16.09.1997 Projektipäällikön työsuhteen päättyminen

21§ 16.09.1997 Yritysmaksujen osuus projektin kautta tulevissa yrityskohtaisissa asiantuntijapalveluissa

20§ 16.09.1997 Projektin taloudellisen tilanteen selvitys

19§ 16.09.1997 Projektin toiminnallisen tilanteen selvitys

18§ 16.09.1997 Kokouksen järjestäytyminen

17§ 16.09.1997 Kokouksen avaus

16§ 07.05.1997 Muut asiat

15§ 07.05.1997 Maksatusperiaatteet

14§ 07.05.1997 Toimintasuunnitelman tarkentaminen ajalle 1.5. - 31.12.1997

13§ 07.05.1997 Varojen käyttö

12§ 07.05.1997 Tilannekatsaukset osaprojekteittain

11§ 07.05.1997 Toimintaohjeen hyväksyminen

10§ 07.05.1997 Ohjausryhmän kokoonpanon toteaminen

9§ 07.05.1997 Pöytäkirjan pitäjän ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

8§ 07.05.1997 Kokouksen avaus

5§ 18.03.1996 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

4§ 18.03.1996 PUHEENJOHTAJA VUODELLE 1996

3§ 18.03.1996 PUUALAN YRITYSRENKAIDEN KOKOONJUOKSIJAN VALINTA

2§ 18.03.1996 MUOVAN ESITTELY JA PÄÄTÖS JATKOTOIMISTA

1§ 18.03.1996 KOKOUKSEN AVAUS