eKeski-Pohjanmaa
Aika Keskiviikko 28.8.2019 klo 9.00-10.20

34§ Kustannusten ja rahoituksen toteutuminen sekä maksatushakemus

eKeski-Pohjanmaa-hankkeen toteutuneista kustannuksista tehdään maksatushakemus ajalta 1.1. - 30.6.2019.
 
Hankkeen
kustannukset yhteensä
KA 2016-2019 Maksettu
2019
1.1.-30.6.
Maksettu
yhteensä
Jäljellä Tot%
Palkkakustannukset 280 227 51 818 242 141 38 086 86,4
Ostopalvelut 33 500 5 810 17 008 16 492 50,8
Yleiskustannukset (24%) 67 256 12 436 58 114 9 143 86,4
Yhteensä 380 983 70 064 317 263 63 721 83,3
           
Rahoitus Myönnetty
2016 - 2019
Saatu
1-6.2019
Saatu
yhteensä
Saamatta Haetaan
K-P liitto /EAKR 266 688 0,00 173 038,25 93 650 49 045,08
Kunnat 114 295 7 455,60 81 614,89 32 680  
Omarahoitus yhteensä 72 387 7 455,60 54 312,32 18 074  
Kase, omarah. 34 288 449,16 22 505,19 11 782,81 5 856,64
Soite, omarah. 38 099 7 006,44 31 807,13 6 292  
Muu kuntarahoitus 41 908 0,0 27 302,57 14 605  
Kannus 7 620 0,00 4 974,27 2 646 1 401,29
Kokkola 34 288 0,00 22 328,30 11 960 6 305,80
Yhteensä 380 983 7 455,60 254 653,14 126 330 62 608,80

Projektipäällikkö:
Merkitään tiedoksi hankkeen kustannus- ja rahoitustilanne. Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ajalta 1.1. - 30.6.2019.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy