eKeski-Pohjanmaa
Aika Keskiviikko 28.8.2019 klo 9.00-10.20

33§ Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma

Projektipäällikkö Heidi Luomala esittelee hankkeen tilannekatsauksen ja tarkennetun toimintasuunnitelman. Hankkeen toiminnasta ajalta 1.1.-30.6.2019 laadittu rahoittajan edellyttämä seurantaraportti toimitettiin ohjausryhmälle kokouskutsun liitteenä.

Toimintaa raportointijaksolla:

- Tartu digiin -kiertuepilotti 2019
  • Yhteistyössä maksutonta matalan kynnyksen digitukea kaikenikäisille: kiertuekumppaneiden sähköisten palveluiden esittely, henkilökohtaista opastusta palveluiden käytössä, apua laitteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • 11 paikkakuntaa (kirjasto), yhteensä 840 vierailijaa
- Kuntien yhteiset digityöpajat 3 pv (Kannus, Halsua, Kaustinen)
  • 40 osallistujaa 9 eri organisaatiosta
  • yhteisten digikehittämisteemojen tunnistaminen => käytäntöön KaseNet Oy:n ja kuntien yhteistyönä
- KA (kokonaisarkkitehtuuri) -työkalun pilotointi Soitessa

- Toimintamallien kokeilut:
  • O365:n käyttöönoton laajentaminen kuntien it-asiantuntijoiden yhteistyönä
  • VideoVisitin käyttöönoton laajentaminen eri palvelualueille (Soite)
  • Suomi.fi viestit -palvelun käyttöönotto (Soite)
  • Kaksisuuntaisen viestinnän käyttöönotto (Soite)

Tulevaa toimintaa:
- Yhteistyö KaseNet Oy:n ja kuntien it-asiantuntijoiden kanssa: tilavarausprosessin uudistaminen
- "Kaikki hyöty irti O365:sta" -toimenpiteet
- RPA-automaatiolle otollisten liiketoimintaprosessien tunnistaminen + pilotointi (Kokkola)
- Omahoidon laajentaminen (Soite)
- Omapalvelun laajentaminen (Soite)
- VideoVisit-pilottien toimeenpano (Soite)
- Etävastaanoton kehittäminen (Soite)
- Loppuraportointi ym. hankkeen päättämiseen liittyvä

Projektipäällikkö:
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2019. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen jatkotoimet.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hankkeen loppuajan kuntien digikehittämisessä keskitytään erityisesti O365:n käyttöönoton laajentamiseen.
---


© Kasesoft Oy