eKeski-Pohjanmaa
Aika Keskiviikko 28.8.2019 klo 9.00-10.20

32§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 17.8.2017 § 2, että pöytäkirjat lähetetään valmistumisen jälkeen ohjausryhmän jäsenille ja kokouksissa olleille kommentoitaviksi, ja että pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Ohjausryhmän edellinen kokous pidettiin 21.2.2019. Kokouspöytäkirja on toimitettu sähköpostitse jäsenille ja kokoukseen osallistuneille kommentoitavaksi, eikä siihen ole tullut korjausehdotuksia tai täydennyksiä.

Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy kokouksen 21.2.2019 pöytäkirjan.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy