KASE Kasvuohjelma
Aika Perjantai 29.3.2019 klo 9:00-12:10

10§ KASE KASVUOHJELMA -HANKKEEN TOTEUTUKSEN ETENEMINEN, TULOSTEN JA TOIMINNAN ESITTELY

  • Vaikuttavuusarviointi, alustavat tulokset
  • Kokeilu osaavan työvoiman saamiseksi, tilannekatsaus
  • Tulevaisuusskenaario-työ, alustavat tulokset
  • Toimialatapaamisten (maanrakennus, matkailu) tuloksia

Projektipäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Ohjausryhmä

1. Vaikuttavuusarviointi, alustavat tulokset, esitteli Olli Rosenqvist
- Tarkennetaan: Kiinteistöveron toteutuminen toteutamisajan 25-30 vuoden kuluessa.
- Pyritään tarkentamaan: Energiatuotannon KASE-alueen työllisyysvaikutusten tarkistaminen toteuttamisajalta.
- Muutetaan  työvoiman tarpeesta HTV-pohjaiseksi
- Pöytäkirjan liite nro 5.

2. Kokeilu osaavan työvoiman saamiseksi, tilannekatsaus Timo Pärkkä
2.1. perehdyttäjätoiminta:
-toimintamalli luotu verkoston yhteistyönä
- Yrittäjät pitivät hyvänä. Yrityksillä ei kuitenkaan tällä hetkellä tarvetta perehdyttäjälle.
- Perehdyttäjä -toimintaa ei voitu toteuttaa hankkeen lyhyen keston vuoksi. Toimintamallin toteuttaminen vaatii pidemmän kokeiluajan.
2.2. työnantajabrändäys:
- tavoitteena on selvittää, miten yritysten brändääminen työnantajana vaikuttaa yritysten kiinnostavuuteen sosiaalisessa mediassa ja lopulta esim. saatujen työhakemusten määränä.
- Seger Marketing Oy:ltä on hankittu kahden pilottiyrityksen työnantajakuvan kehittäminen erityisesti sosiaalisen median keinoin.
- Pilottiyritykset ovat Codetag Oy (ohjelmistotuotanto) ja Hietalahti ja Poja Oy (betonielementtivalmistus). Molemmilla työntekijöiden vaihtuvuutta, vaihtelevia työntekijätarpeita ja molemmilla kiinnostus kehittää sosiaalisen median käyttöä myös yrityskuvan kehittämisessä.
- työnantajabändäyksestä laaditaan yleisempi ja näihin pilotteihin perustuva toimintamalli, jota levitetään muille alueen yrityksille.
- Pöytäkirjan liite nro 6.

3. Tulevaisuusskenaariotyöpajat
- Pöytäkirjan liite nro 7.
- Koulutus: on eri asia onko kysessä 2.aste vai korkeakoulutus - eli mitä osaaminen oikeastaan tässä yhteydessä on?
- Työmurros on konkreettinen haaste.
- Pääomamurros - seutukunta muuttuu köyhästä pääomavaltaiseksi kasvavien verotuottojen ansiosta.
- Ilmastomuutos - energia- ja päästötaseet laskettaisiin Kase-alueelle!
- Aihealueet: asioita arvioidaan suhteessa investointivaiheeseen (noin 6 vuotta) ja suhteessa tuotantovaiheeseen (25-30 vuotta).
- Osa-alueista otsakkeet, joista muodostuu hankkeita - päälinjat.
- Esim. biomassat: tutkittu moneen kertaan (esim Luke arvioinut), mutta toteutukseen/yritystoimintaan ei saada mitään. Tiedon kokoaminen. Mitä tutkimuksista saa irti > Toteutettavuus, ja myös kiertotalouden kehittymisen kannalta. Yritystoiminnan käynnistäminen tulisi olla tässä yksi konkreettinen tavoite. Pääomien kokoaminen se suurin haaste.
- Keski-Pohjanmaalla matkailutoimiala jokseenkin sekaisin. Matkailun kehittämisessä roolitus tärkeä: Kunnan rooli ei ole tehdä markkinointia vaan mahdollisuuksien luominen. Yritykset markkinoi yhdessä.Pitää olla kysyntäpohjaista (ulkomailta).
- Suunnitteluvaiheessa tulee selvittää tai ainakin hahmottaa aktiivinen toimija viemään eri aiheita ja projekteja eteenpäin.

4. Toimialatapaamiset
4.1  maanrakennusalan yrittäjät 18.3.2019
- Tarvitaan koordinaattori. Yrittäjät eivät yksin pysty luomaan yhteisyritystä.
- maanrakennusalan yrittäjät haluavat toisen tilaisuuden. Ehkä kunnittain. Maksimissaan 2 tuntia/tilaisuus.
- pitää olla jotain perustaa kokoukselle, esim. asiantuntija kertomaan yhteistyömahdollisuuksista -> miten voidaan lähteä eteenpäin kehittämaan yhteistyötä
- työyhteenliittymä yhtenä vaihtoehtona
4.2. matkailualan yrittäjät
- tilaisuus joututtu perumaan heikon ilmoittautumisen vuoksi.
- kunnittain tulee selvittää, mitä on tarjolla. Kooste investointien toteuttajien kautta urakoitsijoille.
----


© Kasesoft Oy