Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 19.3.2019 klo 10-12.30

5§ MAASEUTUASIAMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Valmistelija Jukka Hautamäki, puh. 050-579 0111

Lestijärven kunnan hallintosäännön 43§:n mukaan maaseutulautakunnan alaisten viranhaltijoiden viran tai toimen täyttämisestä päättää maaseutulautakunta.
 
Maaseutuyksikkö KaseKan Toholammin toimipisteen maaseutuasiamiehen tehtäviä hoitanut Luoma Aila jää eläkkeelle 1.4.2019 lähtien. Ennen eläkkeelle jäämistä on Luoma Aila ollut poissa töistä vuoden ajan. Toholammin toimipisteen maaseutupalvelut on järjestetty Maaseutuyksikkö KaseKan sisäisin järjestelyin. Toholammin toimistolla Maaseutuyksikkö KaseKan työntekijöistä ovat paikalla tiistaina ja keskiviikkona Mervi Vähäsöyrinki ja torstaina Jukka Hautamäki. Luoma Ailan jäädessä eläkkeelle on päätettävä, täytetäänkö virka.
 
Maaseutuasiamiesten tehtäviin kuuluu EU- ja kansallisten tukien hakemiseen, neuvontaan ja maksamiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluvat maaseudun kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, arviot mm. liittyen; peltomaan arvoon, petoeläinvahinkoihin hirvieläinvahinkoihin ja tulvavahinkoihin.
 
Selvästi merkittävimmän osan työmäärästä muodostaa maataloustukien hallinnointi. Tukien hallinnoin työmäärään vaikuttaa tukea hakevien tilojen lukumäärä ja sitä kautta hakemusten määrä. Muita työmäärään vaikuttavia asioita ovat mm. sähköisen asioinnin määrä, kotieläintilojen osuus tiloista, maatalouspolitiikan muutokset ja toimipisteiden lukumäärä sekä kehittämistehtävät. Sähköinen asiointi on lisääntynyt merkittävästi, vuonna 2013 KaseKan alueella sähköisesti tukihakemuksensa jätti 74% tiloista ja viime vuonna 2018 sähköisesti asioivien osuus oli jo 96 %:a. Sähköisestä asioinnista johtuen maataloustoimistoissa asioivien viljelijöiden määrä on vähentynyt. Työtä voidaan tehdä toisiin kuntiin mistä toimipisteestä tahansa sähköisessä sovellus ympäristössä.
 
Maaseutuyksikön aloittaessa vuonna 2013 toimintansa tukea hakeneiden tilojen määrä oli 887 tilaa. Tilalukumäärä vuonna 2018 oli 787, joten 100 maatilaa on jäänyt tuen haun piiristä pois.
 
Viran täyttämisestä on keskusteltu Maaseutuyksikkö KaseKan  henkilöstön kesken. Tuloksena on ollut se, että työvoimaresurssi riittäisi tässä vaiheessa myös Toholammin maaseutupalveluiden tuottamiseen nykyisellä henkilöstöllä. Yksikön tiedossa on, että eläköitymisiä tapahtuu lähitulevaisuudessa, jolloin asiaa olisi syytä tarkastella uudelleen.
 
Viran täyttämisestä on neuvoteltu Toholammin kunnan johdon kanssa ja esille on tullut työvoimaresurssin tarvetta lomatoimistoon. Toholammin kunta toimii lomituspalveluiden paikallisyksikkönä, joten myös lomatoimiston työvoimatarpeet ovat kunnan tehtävänä. Johtava maaseutuasiamies on käynyt keskusteluita lomatoimiston johtavien viranhaltijoiden kanssa ja kanta on ollut, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta työvoimaresurssille maaseutupalveluista. Yhteistyötä lomatoimen kanssa voidaan muutoin tehdä.
 
Johtava maaseutuasiamies:
Virka jätetään toistaiseksi täyttämättä. Asiaan palataan henkilöstön eläköityessä taikka jos muusta syystä Maaseutuyksikkö KaseKan työvoimaresurssi vähenee merkittävästi.
 
Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy