Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 19.3.2019 klo 10-12.30

3§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Valmistelija Jukka Hautamäki, puh. 050-579 0111

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen ja Lestijärven kunnan hallintosäännön mukaan maaseutulautakunta hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset. Maaseutulautakunnan on myös raportoitava sopimuskuntien valtuustoille puolivuosittain tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.
                                     
                                                                                                       Vuosi 2018
                                      Maaseutulautakunnan tuotot                    383 773,13
                                      Maaseutulautakunnan menot                   306 501,30
                                      Maaseutulautakunta netto                           77 271,83
 
                                     
Kunta Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi
Tasauserä, € 7 117,98 18 492,11 7 993,77 7 100,46
 
                                     
Kunta Perho Toholampi Veteli
Tasauserä, € 8 750,34 16 585,47 11 231,70
 
Johtava maaseutuasiamies:
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2018. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi sopimuskuntien valtuustoille. Tasauserä sopimuskunnille suoritetaan 31.3.2019 mennessä.
                                     
Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.
Liitteet
Tilinpäätös 2018


© Kasesoft Oy