eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 21.2.2019 klo 14.06-15.35

29§ Kustannusten ja rahoituksen toteutuminen sekä maksatushakemus

eKeski-Pohjanmaa-hankkeen toteutuneista kustannuksista tehdään maksatushakemus ajalta 1.9. - 31.12.2018.
Taulukon kunstannusarvio 13.12.2018 tehdyn rahoituspäätöksen mukainen.
 
Hankkeen
kustannukset yhteensä
KA 2016-2019 Maksettu
2018
1.9.-31.12.
Maksettu
yhteensä
Jäljellä Tot%
Palkkakustannukset 280 227 37 037 190 322 89 905 68
Ostopalvelut 33 500 449 11 198 22 302 33
Yleiskustannukset (24%) 67 256 8 889 45 677 21 579 68
Yhteensä 380 983 46 375 247 197 133 786 65
           
Rahoitus Myönnetty
2016 - 2019
Saatu
9-12.2018
Saatu
yhteensä
Saamatta Haetaan
K-P liitto /EAKR 266 688 0,00 140 575,22 126 113 32 463,03
Kunnat 114 295 13 912,73 74 159,29 40 136  
Omarahoitus yhteensä 72 387 8 811,40 46 856,72 25 530  
Kase, omarah. 34 288 4 173,82 22 056,03 12 232  
Soite, omarah. 38 099 4 637,58 24 800,69 13 298  
Muu kuntarahoitus 41 908 5 101,33 27 302,57 14 605  
Kannus 7 620 927,52 4 974,27 2 646  
Kokkola 34 288 4 173,82 22 328,30 11 960  
Yhteensä 380 983 13 912,73 214 734,51 166 259 32 463,03

Projektipäällikkö:
Ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kustannukset ja maksatushakemuksen ajalta 1.9. - 31.12.2018.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy