eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 21.2.2019 klo 14.06-15.35

26§ Seurantaraportti 1.9.-31.12.2018

Hankkeen toiminnasta on laadittu raportti päärahoittajan ohjeistuksen mukaisesti. Seurantaraportti laaditaan maksatuskausittain. Projektipäällikkö esittelee hankkeen seurantaraportin ajalta 1.9.-31.12.2018.

Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen seurantaraportin ajalta 1.9. - 31.12.2018.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 1: Seurantaraportti 1.9.-31.12.2018


© Kasesoft Oy