eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 21.2.2019 klo 14.06-15.35

25§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 17.8.2017 § 2, että pöytäkirjat lähetetään valmistumisen jälkeen ohjausryhmän jäsenille ja kokouksissa olleille kommentoitaviksi, ja että pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Ohjausryhmän edellinen kokous pidettiin sähköpostikokouksena 5.-9.11.2018, jossa käsiteltiin ainoastaan alkuvuoden maksatushakemus. Tästä syystä myös sitä edellisen kokouksen, joka pidettiin 30.8.2018, pöytäkirja on tarkastamatta. Molempien kokousten pöytäkirjat on toimitettu sähköpostitse jäsenille ja kokoukseen osallistuneille kommentoitavaksi, eikä niihin ole tullut korjausehdotuksia tai täydennyksiä.

Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy kokouksen 30.8.2018 ja sähköpostikokouksen 5.-9.11.2018 pöytäkirjan.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy