KASE Kasvuohjelma
Aika Keskiviikko 30.1.2019 klo 9:00-11:50

5§ HANKKEEN JATKOTOIMENPITEISTÄ SOPIMINEN

1. Kokeilu osaavan työvoiman saatavuudesta
Hankkeen yhtenä tavoitteena on toteuttaa kasvun esteitä poistava so. osaavan työvoiman hankintaan liittyvä kokeilu.
Perehdyttäjä-kokeilun esittely liitteessä nro 3.

2. Tulevaisuusskenaariotyöskentely
Tulevaisuusskenaariotyöskentelyssä pyritään hahmottamaan muutamien seutukunnan tavoitetilaan liittyvien perusväittämien kautta sitä, millaisia vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia alueella on. Perusväittämät on tarkoitus koota nyt hankkeessa tehdyn tilannekuvauksen sekä vaikuttavuusarviointityön pohjalta ja niihin toivotaan myös seutukunnan ihmisten vastauksia. Tämän jälkeen tehdään 3-osainen työpajatyöskentely helmi-maaliskuun 2019 aikana, joissa tavoitteena on luoda konkreettisia toimenpiteitä sille miten kasvun ja kehittymisen edellytyksiä lähdetään edistämään. Pohjana tässä toimivat em. perusväittämät, mutta työpajatyöskentelyä ne eivät muuten sido. Prosessia ohjaa ja työpajat vetää Pekka Peura Vaasan yliopiston Levon instituutista, joka työskentelee työpajoissa hankkeessa asiantuntijana.

3. Muita asioita

Projektipäällikkö Timo Pärkkä esittelee.

Projektipäällikkö

Sovitaan em. asioista.

Ohjausryhmä

1. Ohjausryhmä päätti, että hankkeessa toteutetaan Perehdyttäjä-kokeilu. Kokeilun esittely pöytäkirjan liitteessä nro 3.
2. Ohjausryhmä päätti, että osallistava työtapa kasvuohjelman laatimiseksi eli tulevaisuusskenaariotyöskentely ostetaan Pekka Peuralta, Vaasan yliopisto, Levòn-instituutti: kaksi työpajaa, välitehtävä ja lopputapaaminen.
- Työpajat 26.2.2019, 11.3.2019 ja lopputapaaminen 28.3.2019.
3. Muita asioita:
- Maarakennus-/kuljetusalan yrittäjien yhteistilaisuus.
- Uraohjausta työssä oleville.
Kohdat 2 ja 3 pöytäkirjan liite nro 4.
----


© Kasesoft Oy