KASE Kasvuohjelma
Aika Keskiviikko 30.1.2019 klo 9:00-11:50

4§ KASE KASVUOHJELMA -HANKKEEN ESITTELY

1. Hankkeen yleisesittey

KASE Kasvuohjelma -hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaisarvio suurhankkeiden ja elinkeinoelämän kasvun kokonaisvaikutuksista alueelle ja tuottaa keinoja, miten kunnat ja koko seutu yhdessä hyödyntävät myönteisen sakennemuutoksen alueen elinvoiman kasvuksi sekä toteuttaa kasvun esteitä poistava so. osaavan työvoiman hankintaan liittyvä kokeilu.

Keski-Pohjanmaan liitto on 6.11.2018 päätöksellään hyväksynyt hankkeen toteutusajaksi 1.11.2018 - 30.4.2019 ja myöntänyt hankkeelle AIKO/ERM-rahoitusta. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana on Kaustisen seutukunta ja osatoteuttajana Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hanketta toteutetaan Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kuntien alueella sekä osin Kokkolassa.

2. Tilannekuva suurhankkeiden näkökulmasta
- projektipäällikkö Timo Pärkkä esitteli. Esitys kokousmateriaalin liitteenä.

3. Vaikuttavuusarviointi, tilannekatsaus
- tutkija Olli Rosenqvist esitteli. Esitys kokousmateriaalin liitteenä.


Projektipäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi esittelyt. Tilannekuva ja vaikuttavuusarvio pöytäkirjan liitteinä 1 ja 2.
----


© Kasesoft Oy