KASE Kasvuohjelma
Aika Keskiviikko 30.1.2019 klo 9:00-11:50

3§ OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO, TEHTÄVÄT JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hankesuunnitelma mukaan tuensaajan on asetettava hankkeen ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä, jossa on riittävä määrä asiantuntijoita. Ohjausryhmä ei ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on aina tuensaajalla. Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevat muutostarpeet on käsiteltävä ohjausryhmässä.

Ohjausryhmän pöytäkirjat on toimitettava tiedoksi rahoittavalle viranomaiselle.

KASE Kasvuohjelma -hankkeen ohjausryhmään on kehittämisjohtajan viranhaltijapäätöksellä nimetty seuraavat jäsenet:
Penttilä Jari, Halsuan kunta
Alpia Arto, Kaustisen kunta
Ahonen Esko, Lestijärven kunta
Hillukkala Jukka, Toholammin kunta
Jyrkkä Hannu, Vetelin kunta
Forsell Marko, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Matintalo Jarmo, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Aittola Marko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Finnilä Jarmo, Keliber Oy
Toivola Valtteri, Kuljetus ja Maansiirto Toivola Oy
Hotakainen Veli-Matti, Kaluste- ja saneeraustyö Hotakainen
Jylhä Petri, Kaustisen seutukunta
Mäkivirta Merja, Keski-Pohjanmaan liitto

Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää ja kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita.

Projektipäällikkö

1) Todetaan ohjausryhmän kokoonpano sekä tehtävät ja vastuut.
2) Todetaan, että ohjausryhmän esittelijänä toimii projektipäällikkö Timo Pärkkä ja sihteerinä Jaana Ojutkangas-Änäkkälä.
3) Valitaan ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
4) Todetaan, että ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa.
5) Sovitaan kokouskäytännöistä (asiakirja-/materiaalihallinta).
  • koollekutsuminen ja osallistuminen (esim skype)
  • asiakirja-/materiaalihallinta


Ohjausryhmä

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi kohdat 1 ja 2.
3) Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli-Matti Hotakainen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Hillukkala.
4) Ohjausryhmä hvyäksyi yksimielisesti kohdan 4. Projektipäällikkö ilmoitti, että ohjausryhmälle on suunniteltu kolmea kokousta.
5) Ohjausryhmä päätti, että kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja kokouksiin on mahdollista osallistua etänä, esim skype. Asiakirjat ja materiaalit säilytetään Kaustisen seutukunnan palvelimella.
----
Petri Jylhä luovutti puheenjohtajuuden Veli-Matti Hotakaiselle pykälän käsittelyn lopuksi.
----© Kasesoft Oy