eKeski-Pohjanmaa
Aika 5.11. - 9.11.2018

23§ Maksatushakemus 1.1. - 31.8.2018

eKeski-Pohjanmaa-hankkeen toteutuneista kustannuksista tehdään maksatushakemus ajalta 1.1. - 31.8.2018.
 
Hankkeen
kustannukset yhteensä
KA 2016-2018 Maksettu
1.1.-31.8.
Maksettu
yhteensä
Jäljellä Tot%
Palkkakustannukset 262 082 64 054,79 153 284,73 108 797,27 58,5
Ostopalvelut 56 000 5 913,67 10 748,73 45 251,27 19,2
Yleiskustannukset (24%) 62 900 15 373,15 36 788,34 26 111,34 58,5
Yhteensä 380 982 85 341,61 200 821,80 180 159,88 52,7
           
Rahoitus Myönnetty
2016 - 2018
Saatu
1-8.2018
Saatu
yhteensä
Saamatta Haetaan/
Laskutetaan

 
K-P liitto /EAKR 266 687 0,00 80 836,09 185 851 59 739,13
Kunnat 114 295 16 304,78 50 948,86 63 346  
Omarahoitus yhteensä 72 387 16 206,37 38 045,33 34 341,67  
Kase, omarah. 34 288 7 680,74 17 882,22 16 405,78  
Soite, omarah. 38 099 8 525,63 20 163,11 17 935,89  
Muu kuntarahoitus 41 908 98,41 12 903,53 29 004,47  
Kannus 7 620 17,89 2 349,28 5 270,72 1 697,47
Kokkola 34 288 80,52 10 554,25 23 733,75 7 600,23
Yhteensä 380 982 16 304,78 131 784,95 248 19 69 036,83


Projektipäällikkö:
Ohjausryhmä hyväksyy maksatushakemuksen ajalta 1.1. - 31.8.2018.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy