eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 30.8.2018 klo 14.00 - 15.15

21§ Muut asiat

Ohjausryhmä keskusteli:
  • kuntalaisten osallistamisesta organisaatioiden päätöksentekoon.
    • Hanke selvittää vaihtoehtoisia tapoja ja erilaisia sähköisiä välineitä kuntalaisten osallistamiseksi.
  • yhteistyöstä kansalaisopiston kanssa digituki-toimintamallin toteuttamisesta hankkeen päätyttyä.
    • Hanke pyytää alueen kansalaisopistot mukaan Tartu digiin -kiertueelle.
  • ohjausryhmän kokemuksista kokoustaa etänä videovälitteisesti
    • Ohjausryhmä haluaa jatkaa toimintamallia hankkeen kokouksissa
Seuraava kokous:
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään maksatushakemuksen käsittelyn takia syyskuussa sähköpostikokouksena. Sitä seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 21.2.2019 klo 14 videovälitteisesti.

Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

---


© Kasesoft Oy