eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 30.8.2018 klo 14.00 - 15.15

20§ Jatkoaikahakemus

Hankkeen hyväksytty toteutusaika on 1.12.2016 - 31.12.2018. Hankkeen rahoituspäätös on saatu 30.1.2017, minkä jälkeen aloitettiin hankehenkilöstön rekrytointi. Hankkeen varsinainen toteutus käynnistyi vasta huhtikuussa 2017 projektipäällikön ja asiantuntijan aloitettua työssään. Tämä lisäksi hankkeen sote-alan toimenpiteet ovat viivästyneet suunnitellusta asiantuntijan pitkän poissaolon takia. Näillä perusteilla hankkeen toiminnalle ollaan hakemassa jatkoaika 30.11.2019 saakka.

Jatkoajan lisäksi hankkeen hankesuunnitelmaan haetaan muutosta siten, että kustannusarvion sisällä ostopalveluista siirretään yhteensä 22.500 € (20.000 € asiantuntijapalvelut + 2.500 € markkinointi ja tiedottaminen) päätoteuttajan projektipäällikön henkilöstökustannuksiin ja yleiskustannuksiin (flat rate 24 %).


Projektipäällikkö:

eKeski-Pohjanmaa -hankkeen ohjausryhmä esittää Lestijärven kunta Kaustisen seutukunnalle, että se hakee Keski-Pohjanmaan liitolta eKeski-Pohjanmaa -hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 30.11.2019 saakka ja samalla kustannusarvion muutosta siten, että osa ostopalveluun varatusta resurssista siirretään henkilöstö- ja yleiskuluihinkuluihin (flat rate).

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy