eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 30.8.2018 klo 14.00 - 15.15

19§ Kustannusten ja rahoituksen toteutuminen

eKeski-Pohjanmaa-hankkeen kustannukset ja rahoitusosuudet 30.8.2018 asti ovat toteutuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Pääsääntöisesti maksatushakemus tehdään rahoittajalle puolivuosittain, mutta alkuvuoden ensimmäinen makstaushakemus tehdää poikkeuksellisesti vasta syyskuussa. Näin menetellään koska hankkeesta ollaan tekemässä muutoshakemus ja rahoittaja edellyttää, että muutospäätös katkaisee myös maksatuskauden. Myös kuntarahoitusosuudet laskutetaan vasta maksatuksen yhteydessä.
 
Hankkeen
kustannukset yhteensä
KA 2016-2018 Maksettu
1.1.-30.8.
Maksettu
yhteensä
Jäljellä Tot%
Palkkakustannukset 262 082 63 914 153 144 108 938 58,4
Ostopalvelut 56 000 6 401 11 236 44 764 20,1
Yleiskustannukset (24%) 62 900 15 339 36 754 4 270 58,4
Yhteensä 380 982 85 654 201 134 179 848 52,8
           
Rahoitus Myönnetty
2016 - 2018
Saatu
1-8.2018
Saatu
yhteensä
Saamatta Haetaan
K-P liitto /EAKR 266 687 0,00 80 836,09 185 851  
Kunnat 114 295 16 274,22 50 918,30 63 376  
Omarahoitus yhteensä 72 387 16 274,22 38 113,17 34 274  
Kase, omarah. 34 288 7 708,84 17 910,31 16 378  
Soite, omarah. 38 099 8 565,38 20 202,86 17 896  
Muu kuntarahoitus 41 908 0,00 12 812,86 29 095  
Kannus 7 620   2 339,14 5 281  
Kokkola 34 288   10 473,73 23 814  
Yhteensä 380 982 23 246,22 62 133,58 249 227  


Projektipäällikkö:
Merkitään tiedoksi hankkeen kustannus- ja rahoitustilanne.

Ohjausryhmä:
Merkittiin tiedoksi.
Syyskuussa tehtävä maksatushakemus käsitellään myöhemmin sähköpostikokouksessa.

---


© Kasesoft Oy