eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 30.8.2018 klo 14.00 - 15.15

17§ Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma

Projektipäällikkö Heidi Luomala esitti hankkeen tilannekatsauksen ja tarkennetun toimintasuunnitelman.

TP1: Nykytilaselvitys:
 • Lisähaastattelut ja tarkennukset sähköisten palvelujen käyttöselvitykseen (Soite)
 • Perehtyminen kuntastrategioihin ja niille yhteisiin teemoihin
TP2: Kehittämis- ja toimintasuunnitelmat:
 • Tutustumismatkat
 • Tilaisuudet, seminaarit, webinaarit
 • Hankittu lisätietoa ratkaisuista palveluntuottajien tarpeisiin (KunTeko 2020 -yhteistyö, Kunta.fi-yhteistyö, tilavarausprosessin sähköistäminen, käytettävyystestaus, Videovisitin hyödyntäminen (Soite))
TP03: Toimintamallien kokeilut:
 • Kuntapuolen pilotti: O365-pilvipalvelujen kokeilut jatkuvat (maaseutuasiamiehet, yritysneuvojat, uraohjaajat, Kase-tiimi ja Kase-johtoryhmä)
 • Sote-alalla kehittämisessä pääpaino nykyjärjestelmien (Effice ja VideoVisit) käytön tehostamisessa ja lisäominaisuuksien käyttöönotossa, suunnitteilla chat-palvelun laajentaminen ja Soite-mobiilisovelluksen suunnittelu
TP04: Viestintä ja muutosvalmennus:
 • Ajankohtaista: http://www.ekeski-pohjanmaa.fi/ajankohtaista
 • Verkostot: Suomidigi-kehittäjät (VM), Digituen järjestäjät (VRK), TukuDigi ja kunta.fi (KL), Terveyskylä (yo-sairaalat), ODA (THL ja STM)
 • Lehdistötiedotteet
 • Tiedotustilaisuudet kyselytuloksista (kunnat+Soite, media)
 • Whatsapp/eSeniorit
 • O365-koulutukset kuntien työntekijöille
 • KunTeko 2020 -yhteistyö => osaamisen lisääminen
  • kunnille suunnattu Tartu digiin -sparrauspäivä (peruttu vähäisen osallistujamäärän takia)
  • Haastetyöpajojen suunnittelu (tulossa 9/2018 - 1/2019)
TP05: Projektihallinto:
 • Hallinnointi ja raportointi rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti
 • Ohjausryhmän kokoukset
 • Kilpailutukset ja hankinnat
 • Lausunnot (AUTA, LaPe)
 • Muutoshakemus
Tulevat toimenpiteet/kunnat:
 • O365-pilvipalvelut ja SfB-kokeilut jatkuvat
 • Musiikkilukion virtuaalinen vanhempainilta suunnitteilla
 • Tilavarausprosessin hoitamiseksi selvitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja
 • Digitalisaatio-haastetyöpajat (28.9., 16.11. ja 25.1)
 • Tartu digiin -kiertue eri paikkakunnilla
  • kohderyhmänä kansalaiset, palveluiden käyttäjät
  • kehitetään digituki-toimintamallia tulevalle maakunnalle
  • esim. palveluiden käyttö ja asiointi mobiililaitteilla, tietoturva ja päivitykset, tunnistautuminen
 • Asiakaslähtöiset palvelut; muutosvalmennusseminaarit, työpajat


Tulevat toimenpiteet/Soite
 • Digistrategian täsmentäminen
 • eAsiointi-suunnitelman toimeenpano ja toimialojen projektisuunnitelmat
 • Sähköisten palvelujen asiakaslähtöisempi esilletuominen
 • Järjestelmien käytön laajentaminen (VideoVisit, Effica)
 • eSeniorit-toiminta ja Tartu digiin -kiertue
Haasteita:
 • hankkeen aikataulu (kokeilut + käyttöönotto) vs.
  • valtakunnallisten linjausten vaikutus
  • yhteisten linjausten/suunnitelmien puute

Projektipäällikkö:

Merkitään tiedoksi hankkeen tämän hetkinen tilanne ja hyväksytään jatkosuunnitelmat.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hankkeen tiedottamista tehostetaan siten, että kaikki sähköpostitse toimitettava info lähetetään kopiona myös hankkeen ohjausryhmän jäsenille.
Kannuksessa yhteyshenkilöinä toimivat Leena Sämpi, Terttu Korte ja Jukka Luttinen.
STM:ssä alkanut kokonaisarkkitehtuurin määrittely, jossa yhtenä alaryhmänä asiointi ja omahoito. Tanja Witick Soitesta mukana tässä ryhmässä. Tavoitteena määritellä arkkitehtuuri myös eAsioinnin puolelle.

---


© Kasesoft Oy