eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 30.8.2018 klo 14.00 - 15.15

16§ Seurantaraportti 1.1. - 31.8.2018

Hankkeen toiminnasta on laadittu raportti päärahoittajan ohjeistuksen mukaisesti. Seurantaraportti laaditaan maksatuskausittain. Projektipäällikkö esittelee hankkeen seurantaraportin alkuvuoden osalta.

Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen seurantaraportin ajalta 1.1. - 31.8.2018. Pöytäkirjan liite 1.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 1 Seurantaraportti 1.1. - 31.8.2018

---


© Kasesoft Oy