eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 30.8.2018 klo 14.00 - 15.15

15§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 17.8.2017 § 2, että pöytäkirjat lähetetään valmistumisen jälkeen ohjausryhmän jäsenille ja kokouksissa olleille kommentoitaviksi, ja että pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Ohjausryhmällä edellinen kokous pidettiin 22.2.2018. Pöytäkirja on toimitettu sähköpostitse jäsenille ja kokoukseen osallistuneille kommentoitavaksi, eikä siihen ole tullut korjausehdotuksia tai täydennyksiä.

Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy kokouksen 22.2.2018 pöytäkirjan.

Ohjausryhmä:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---
 


© Kasesoft Oy