Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 3.10.2018 klo 10-11.30

15§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Keskusteltiin miten saada maanviljelijän ammatti houkuttelevammaksi. Todettiin byrokratian vähentäminen yhdeksi keinoksi lisätä tilanpidon mielekkyyttä. Pitää myös luottaa nuoriin, koska heillä voi olla ratkaisuja tilanpidon jatkamiseen.

Kokous päätettiin klo 11.30.


© Kasesoft Oy