Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 3.10.2018 klo 10-11.30

13§ OSTOPALVELUSOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVISTÄ

Maataloushallinnon järjestäminen kunnissa lain (210/2010) edellyttämällä tavalla vaatii vähintään viiden henkilön osallistumista tehtävien hoitamiseen. Kokkolan kaupungin maaseutupalveluissa on kolme viranomaista ja Lestijärven kunnan / Maaseutuyksikkö KaseKalla seitsemän viranomaista, joten tällä sopimuksella turvataan maataloushallinnon palveluiden järjestäminen lainmukaisesti muuttuvissa henkilöstö tilanteissa molemmissa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueissa. Maaseutuviraston ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden välinen maksavirastosopimus edellyttää viiden henkilön osallistumista tehtävien hoitoon.
 
Sopimus mahdollistaa yhteistyön Maaseutuyksikkö KaseKan ja Kokkolan maaseutupalveluiden kanssa ja on tarpeen maaseutuhallinnon sujuvan toiminnan vuoksi etenkin jos henkilöstössä tulee vajetta. Maatilojen rakennekehitys jatkuu ja tilojen lukumäärää laskee sekä sähköinen asiointi lisääntyy.
 
Sopimus on alkanut vuoden 2017 aikana ja päättyy 31.12.2018. Sopimukselle haetaan jatkoa ajalle 1.1.2019-31.12.2020.
 
Johtava maaseutuasiamies:
Liitteenä 3 oleva sopimus hyväksytään Kokkolan kaupungin kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa maaseutulautakunnan puheenjohtaja ja johtava maaseutuasiamies.
 
Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.
Liitteet
Sopimus


© Kasesoft Oy