eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 22.2.2018 klo 9.00-10.20

12§ Seurantaraportti 1.7. - 31.12.2017

Hankkeen toiminnasta on laadittu raportti päärahoittajan ohjeistuksen mukaisesti. Projektipäällikkö esittelee hankkeen seurantaraportin ajalta 1.7. - 31.12.2017. Raportti toimitettu esityslistan liitteenä.


Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen seurantaraportin ajalta 1.7. - 31.12.2017. Liite 1.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


LIITE 1 Seurantaraportti 1.7. - 31.12.2017


© Kasesoft Oy