eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 22.2.2018 klo 9.00-10.20

11§ Tilannekatsaus

Projektipäällikkö Heidi Luomala esitti hankkeen tilannekatsauksen.
Nykytilaselvitys:
 • Yhteistyö ja tarvekartoitukset toimijoiden kanssa
 • Kuntien digitalisaatioasteen arviointi
 • Palvelut ja asiointi -kuntalaiskysely (raportti luettavissa eKeski-Pohjanmaa -hankkeen kotisivuilta
Kehittämis- ja toimintasuunnitelmat:
 • Kuntalaiskyselyn tulokset
 • Työryhmät
 • Pilotointisuunnitelmat
Toimintamallien kokeilut:
 • Pilotti: O365-palvelujen soveltaminen
 • Työryhmien kokeilut, mm. pilvipalvelut, etäkokoukset (kunnat), etäneuvonta (yritysneuvojat, uraohjauspalvelut), tiimityöskentely (maaseutuasiamiehet). hoitosuunnitelmat + etävastaanotto (Soite)
 • Palautteen kerääminen
Tiedottaminen:
 • kotisivut, YouTube-kanava
 • videotaltioinnit: Mahdollisuuksien maaseutu ja Digitalisaatio maajussin arjessa
 • tilaisuuksien suoratoistot
 • tiedotteet
 • tiedotustilaisuudet
 • seminaarit
Tulevat toimenpiteet:
 • Palvelun tuottajien kehittämissuunnitelmat, yhteiset kehittämiskohteet
 • Perehdytykset ja kokeilut: O365, SfB ym.
 • Seniori -messut 28. - 29.4. 
 • Benchmarking-vierailut
 • "digiseniorit" -verkoston ja tukitoiminnan käynnistäminen
 • www=palveluväylä; työpajat, käyttäjänäkökulman huomioiminen
 • Asiakaslähtöiset palvelut; muutosvalmennusseminaarit, työpajat
Projektipäällikkö:
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Ohjausryhmä:
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Hankkeen asiantuntijan pitkän poissaolon vuoksi on tarpeen varautua sijaistamisjärjestelyihin. Sijaistamistarve selviää maaliskuun aikana. Tarvittaessa hankkeessa toimivalle asiantuntijalle palkataan sijainen.

Digistrategian laatiminen on ajankohtaista sekä Soitella että useissa kunnissa. Hankkeen puitteissa järjestetään yhteinen aloitustilaisuus/seminaari suunnitelmien laatimiseksi.

1.9.2018 tulee voimaan saavutettavuusdirektiivi, joka vaikuttaa julkisen sektorin tarjoamiin digitaalisiin palveluihin. Direktiivin voimaantulo on syytä huomioida jo digitaalisia palveluja suunniteltaessa ja tehtäessä niihin liittyviä hankintoja.
---


© Kasesoft Oy