eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 22.2.2018 klo 9.00-10.20

10§ Kustannusten ja rahoituksen toteutuminen sekä maksatushakemus

eKeski-Pohjanmaa-hankkeen toteutuneista kustannuksista tehdään maksatushakemus ajalta 1.7. - 31.12.2017.
 
Hankkeen
kustannukset yhteensä
KA 2016-2018 Maksettu
1.7.-31.12.
Maksettu
yhteensä
Jäljellä Tot%
Palkkakustannukset 262 082 58 607 89 230 172 852 34
Ostopalvelut 56 000 4 815 5 730 50 270 10
Yleiskustannukset (24%) 62 900 14 066 21 415 41 485 34
Yhteensä 380 982 77 487 116 375 264 607 31
           
Rahoitus Myönnetty
2016 - 2018
Saatu
7-12.2017
Saatu
yhteensä
Saamatta Haetaan
K-P liitto /EAKR 266 687 0,00 27 221,15 239 466 54 241,18
Kunnat 114 295 23 246,22 34 912,43 79 382  
Omarahoitus yhteensä 72 387 14 722,60 22 099,57 50 287  
Kase, omarah. 34 288 6 973,86 10 473,73 23 814  
Soite, omarah. 38 099 7 748,74 11 625,84 26 473  
Muu kuntarahoitus 41 908 8 523,62 12 812,86 29 095  
Kannus 7 620 1 549,75 2 339,14 5 281  
Kokkola 34 288 6 973,87 10 473,73 23 814  
Yhteensä 380 982 23 246,22 62 133,58 318 848 54 241,18


Projektipäällikkö:
Ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kustannukset ja maksatushakemuksen ajalta 1.7. - 31.12.2017.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy