eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 22.2.2018 klo 9.00-10.20

9§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 17.8.2017 §2, että pöytäkirjat lähetetään valmistumisen jälkeen ohjausryhmän jäsenille ja kokouksissa olleille kommentoitaviksi, ja että pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Ohjausryhmällä oli ensimmäinen kokous 17.8.2017. Pöytäkirja on toimitettu sähköpostitse jäsenille ja kokoukseen osallistuneille kommentoitavaksi, eikä siihen ole tullut korjausehdotuksia tai täydennyksiä. Pöytäkirja toimitettu esityslistan liitteenä.

Projektipäällikkö:

Ohjausryhmä hyväksyy kokouksen 17.8.2017 pöytäkirjan.

Ohjausryhmä:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy