Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 7.3.2018 klo 10-12.15

9§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että johtava maaseutuasiamies lähettää tietoa lautakunnan jäsenille maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista.

Päätettiin kokous klo 12.15.


© Kasesoft Oy