Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 7.3.2018 klo 10-12.15

6§ YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUVAIHEEN VALMISTELUTYÖSTÄ

Keski-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2020 siirtyvät organisaatiot, alueen kunnat sekä sosiaali- ja terveyden-huollon yhteistoiminta-alueet ovat sopineet maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Valmistelutoimielin on asetettu maakunta- ja soteuudistuksen voimaanpanolain HE 6 §:n perusteella. Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on tehnyt toimielimen asettamisesta ehdollisen päätöksen ja valtuutta-nut toimielimen käynnistämään työnsä epävirallisesti 1.7.2017 alkaen ennen voimaanpanolaissa säädettävää aikataulua. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet muodostavat Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen johtoryhmän siihen saakka, kunnes toimielin saa lakiin perustuvan toimivallan.
 
Keski-Pohjanmaalla on maakuntahallituksen päätöksellä asetettu voimaanpanolakiehdotuksen mukainen poliittinen seuranta- ja ohjausryhmä, joka on maakunta- ja soteuudistuksen esivalmisteluvaiheen osallisuutta ja virkavalmistelun maakunnallisuutta ja uuden maakunnan perustamista tukeva epävirallinen toimielin.
 
Poliittinen ohjausryhmä ja maakuntahallitus ovat valtuuttaneet maakuntajohtajan ja Keski-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajan yhdessä koordinoimaan esivalmisteluvaiheen valtionavustusten käytön ja maksatuksen, kuitenkin siten, että avustusten käyttö raportoidaan poliittiselle ohjausryhmälle ja maakuntahallitukselle.
 
Tämä sopimus koskee koko esivalmisteluvaiheen tehtäviä raportointivastuineen ajalla 01.01.2017 – 31.08.2018 taikka väliaikaishallinnon säädettyyn aloitukseen saakka.
 
Tämän sopimuksen kohteena on maakunta- ja soteuudistuksen esivalmisteluvaiheessa tarvittava valmistelu-työ ja sen korvaaminen. Tämän sopimuksen tarkoituksena on määrittää ne pelisäännöt, joita valmistelutyössä osapuolten kesken noudatetaan. Kustannusten korvaamiseen sovelletaan valtionvarainministeriön ohjeita sekä valtionavustuksen sääntöjä.
 
Maaseutulautakunnan osalta sopimus koskee pääosin johtavan maaseutuasiamiehen tekemää työtä maakuntauudistuksen esivalmistelu vaiheen valmistelussa. Sopimus esitellään kokouksessa.
 
Johtava maaseutuasiamies:
Maaseutulautakunta osaltaan hyväksyy sopimuksen liite 2
 
Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy