Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 7.3.2018 klo 10-12.15

5§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen ja Lestijärven kunnan hallintosäännön mukaan maaseutulautakunta hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset. Maaseutulautakunnan on myös raportoitava sopimuskuntien valtuustoille puolivuosittain tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.

                                                         Vuosi 2017
Maaseutulautakunnan tuotot            402 864,17 €
Maaseutulautakunnan menot           308 068,07 €
Maaseutulautakunta netto                94 796,10 €
KUNTA Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi
TASAUSERÄ,€ 22 007,06 9 617,99 8 808,98 31 798,22
KUNTA Perho Toholampi Veteli
TASAUSERÄ,€ 9 798,71 7 633,45 5 131,69

Maaseutulautakunta on laskuttanut kuukausittain maksuosuusennakoita vuodelta 2017 enemmän sopimuskunnilta kuin toteutuneita vuosikustannuksia on ollut. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan tasauserä on suoritettava laskutuskautta seuraavan kolmen kuukauden kuluessa eli vuodelta 2017 viimeistään 31.3.2018.

Johtava maaseutuasiamies:
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2017. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi sopimuskuntien valtuustoille. Tasauserä sopimuskunnille suoritetaan 31.3.2018 mennessä.

Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen maaseutuasiamiesten toimipaikkakunnat sekä tarkistaa Perhon kunnan maaseutulautakunnan jäsenten toimiajat.
Liitteet
Toteutuma2017


© Kasesoft Oy