Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 7.3.2018 klo 10-12.15

4§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN VUONNA 2018

Ennen kuin maksu suoritetaan, on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä ja maksumääräyksellä. Kunnan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja antavat maksumääräykset.

Lestijärven kunnan kirjanpidossa maaseutulautakunnan kustannuspaikka on 1505510 00.
 
Johtava maaseutuasiamies:
Maaseutulautakunta määrää puolestaan laskujen hyväksyjiksi maaseutulautakunnan puheenjohtajan ja johtavan maaseutuasiamiehen sekä maaseutuasiamiehet.
 
Maaseutulautakunta esittää Lestijärven kunnanhallitukselle, että se määrää maksumääräyksen antajiksi johtavan maaseutuasiamiehen, kehittämisjohtajan ja seutusihteerin.
 
Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin laskujen hyväksyjiksi Lestijärven kunnan johtava maaseutuasiamies Jukka Hautamäki ja seutusihteeri Jaana Ojutkangas-Änäkkälä.

Samalla todettiin, että tässä vaiheessa ei voida nimetä kehittämisjohtajaa laskujen hyväksyjäksi. Lisäksi todettiin, että Lestijärven kunnan maksumääräyksen antaja on toimistosihteeri Jarmo Kanninen.


© Kasesoft Oy