Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 4.10.2017 klo 10.00-11.15

15§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

Maaseutuhallinnon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaan Maaseutulautakunta hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman: Maaseutulautakunnan on määräajassa tehtävä esitys yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi suunnittelukaudeksi.

Yhteistoiminnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopimuskunnille varattava tilaisuus esitysten tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Maaseutulautakunta neuvottelee tuotettavista palveluista kaikkien peruskuntien kanssa talousarvion laadinnan yhteydessä.

Esitys lautakunnan talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on annettava sopimuskunnille tiedoksi kunakin kalenterivuonna 30.9. mennessä.

Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tehtävät, tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopimuskuntien maksuosuuksilla ja muilla mahdollisilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion ja -suunnitelman pohjana valmistelussa on käytetty apuna sopimuskuntien maaseutuhallinnon vuoden 2017 talousarviota ja sen toteutumaa.

Kirjallinen osio on laadittu Lestijärven kunnan talousarvio- ja suunnitelmapohjaan.

Johtava maaseutuasiamies
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020, antaa tiedoksi sopimuskunnille ja esittää sen Lestijärven kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Maaseutulautakunta
Hyväksyttiin.
Liitteet
Talousarvio


© Kasesoft Oy