eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 17.8.2017 klo 9.00 - 10:37

7§ Muut asiat

1) Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalu
Projektipäällikkö esitteli valtiovarainministeriön työkalun, jolla voidaan arvioida kunnan digitalisaation astetta ja palveluiden käyttöönottoa. Lähtötilanne hankkeen alkaessa oli, että alueen digitalisaation asteesta tai suunnitelmista ei ollut olemassa kokonaiskuvaa. Kokkolassa arviointi ko. työkalua hyödyntäen on tehty, mutta muista kunnista se puuttuu.

Ohjausryhmä näki työkalun hyväksi ja suositteli sen käyttöönottoa kaikissa kunnissa nykykuvan hahmottamiseksi ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi.


2) Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen
Ohjausryhmä sopi, että seuraava ohjausryhmä kokous pidetään torstaina 22.2.2018 klo 9 Kokkolassa Innogaten tiloissa.

---


© Kasesoft Oy