eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 17.8.2017 klo 9.00 - 10:37

6§ Kustannusten ja rahoituksen toteutuminen sekä maksatushakemus

eKeski-Pohjanmaa-hankkeen toteutuneista kustannuksista tehdään ensimmäinen maksatushakemus ajalta 1.1.2017 - 30.6.2017. Hankkeen toteutusaika alkoi jo 1.12.2016, mutta vuoden 2016 osalta hankkeella ei ole toteutuneita kustannuksia.
Maksatushakemus esiteltiin kokouksessa.
 
Hankkeen
kustannukset yhteensä
KA 2016-2018 Maksettu
1.1.-30.6.
Yhteensä Jäljellä Tot%
Palkkakustannukset 262 082 30 623 30 623 231 459 12
Ostopalvelut 56 000 914 914 55 086 2
Yleiskustannukset (24%) 62 900 7 350 7 350 55 550 12
Yhteensä 380 982 38 887 38 887 342 094 10
           
Rahoitus Myönnetty
16-18
Saatu
1-6.2017
Yhteensä Saamatta Haetaan
K-P liitto /EAKR 266 687 0 0 266 687 27 221
Kunnat 114 295 7 389 7 389 106 906 4 278
Omarahoitus yhteensä 72 387 7 389      
Kase, omarah. 34 288 3 500 3 500 30 788  
Soite, omarah. 38 099 3 889 3 889 34 210  
Muu kuntarahoitus 41 908        
Kannus 7 620     7 620 778
Kokkola 34 288     34 288 3 500
Yhteensä 380 982 7 389 7 389 373 593 31 499


Projektipäällikkö:
Ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kustannukset ja maksatushakemuksen ajalta 1.1. - 30.6.2017.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy