eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 17.8.2017 klo 9.00 - 10:37

5§ Tilannekatsaus

Projektipäällikkö esitti hankkeen tilannekatsauksen. Hankkeen hyväksytty toteutusaika on 1.12.2016 - 31.12.2018, mutta varsinainen toiminta alkoi vasta huhtikuussa 2017 projektipäällikön ja asiantuntijan aloitettua työnsä.

Toimenpiteet 4 - 7/2017:
 • Aikaisempiin selvityksiin ym. perehtyminen
 • Viestintä ja markkinointi (markkinointimateriaali, Maakuntauudistuksen uutiskirje 1/2017, hankkeen nettisivut)
 • Toimittajatapaamiset (VideoVisit, Hyvis-ICT)
 • Alueen ensimmäinen kuntakierros: nykytila ja HOT-keskustelut (haaveet, ongelmat/haasteet, toiveet)
 • Soiten toimialuetapaamiset (vastaanottopalvelut, kotihoito, it,…. )
 • Verkostoituminen ja yhteistyö (hankeyhteistyö, oppilaitosyhteistyö, MAKUn tietohallintotyöryhmä, VM ja Digikuntakokeilu –verkosto, Yrityspalvelut)
 • Benchmarking –vierailut ( 30.5. Iin kunta, 31.5-1.6. Norrbotten: Övertorneå ja Haaparanda, 21.6. Ähtärin kaupunki)
 • Aiheeseen liittyvät tapahtumat ja webinaarit (10.5. Digitalisaatio 2017 ja 22-24.5. Sote-alan atk-päivät)
 • O365:n pilotointi Kaustisen seutukunnassa
 • Perustettu sotetyöryhmä kehittämään vastaanottopalvelujen etäpalvelua
Tulevat toimenpiteet 8 - 12/2017
 • Asiakasnäkökulma (kuntalaisten osallistaminen mm. Soiten asiakasraadit, alueen yritysten osallistaminen, mm. haastattelut)
 • Tulevat tapahtumat:
  • 20.9. Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena – tilaisuus, Toholampi
  • 26.10 : Ihminen keskiössä – asiakaslähtöisen etäpalvelun edistäminen Soitessa -seminaari, Kokkola
 • Tutustumismatkat (esim. Porvoo, Varkaus, Kuopio)
 • Toimijatapaamiset (KaSeKa, TE-toimisto): nykytilanne ja HOT-keskustelut
 • Osaamisen kehittäminen, tietämyksen lisääminen, positiivinen kokemus & rohkaisu (esim. asiointidemot, pop-up opastuspiste, digitori, webinaarit)
 • Kuntien digitalisaatioasteen arviointi
 • Toinen kuntakierros: jatkotoimet ja pilottien valinnat
Tavoitteet tulevalle toiminnalle:
 • Tuki, neuvonta ja tiedotus kunnille ja muille osallistuville organisaatioille
 • Nykytilan yhteenveto, laajempi kehittämissuunnitelma, valittujen palveluiden/toimintojen pilotointisuunnitelma, yhteenvetoraportti
Haasteet toiminnalle:
 • Alueen kunnissa digitalisaatiolle ei ole asetettu tavoitetta
 • Kuntien keskinäiset erot; tarpeet ja käyttäjämassa
 • Hankesuunnitelman laajuus (sähköiset palvelut >< etäasiointi)
 • Osaamisen kehittämisen keinot

Projektipäällikkö:
Merkitään tiedoksi.

Ohjausryhmä:
Ohjausryhmä keskusteli hankkeen toimenpiteistä ja niiden suuntaamisesta jatkossa.
Koska sähköiset palvelut on laaja käsite, eikä hankesuunnitelmassa ole sitä tarkemmin rajattu tai määritelty, on toimintaa syytä fokusoida. Tässä vaiheessa hankkeessa painotetaan asiakasnäkökulmaa, ei niinkään organisaatioiden sisäisten toimintamallien kehittämistä. Tärkeä osa hankkeen toteutusta on kunnissa jo olemassa olevien yhteispalvelupisteiden kehittäminen ja laajempi käyttöönotto.
Asiakasnäkökulman painottamisen lisäksi hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on oleellista hankesuunnitelmassa mainitut osaamisen kehittäminen ja muutosvalmennus (työpaketti 4), jotka koskevat sekä palveluiden käyttäjiä että tuottajia. Muutosvalmennusta ja osaamisen kehittämistä voidaan hankkeessa toteuttaa useilla tavoilla mm. workshop-työskentelynä, koulutuksena, opastuksena, vertaistukena jne. hyödyntäen hankkeen ostopalveluresurssia.


© Kasesoft Oy