eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 17.8.2017 klo 9.00 - 10:37

4§ Hankkeen esittely

Projektipäällikkö Heidi Luomala esitteli eKeski-Pohjanmaa -hankkeen rahoituspäätöksen ja hyväksytyn hankesuunnitelman.

eKeski-Pohjanmaa. Sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishankkeella kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä etäasiointipalveluja edistämällä digitalisaatiota sekä osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa. Keski-Pohjanmaan liitto on 30.1.2017 päätöksellään hyväksynyt hankkeen toteutusajaksi 1.12.2016 - 31.12.2018 ja myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoitusta. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana on Kaustisen seutukunta ja osatoteuttajana Soite. Hanketta toteutetaan koko Keski-Pohjanmaan alueella.

Keski-Pohjanmaan liiton rahoituspäätös ja hyväksytty hankesuunnitelma on toimitettu ohjausryhmän jäsenille esityslistan liitteenä.

Projektipäällikkö:

Merkitään tiedoksi rahoituspäätös ja  hyväksytty hankesuunnitelma.

Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---


© Kasesoft Oy