eKeski-Pohjanmaa
Aika Torstai 17.8.2017 klo 9.00 - 10:37

3§ Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät

Rahoituspäätöksen mukaan tuensaajan on asetettava hankkeen ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä, jossa on riittävä määrä asiantuntijoita. Ohjausryhmä ei ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on aina tuensaajalla. Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevat muutostarpeet on käsiteltävä ohjausryhmässä.

Ohjausryhmän pöytäkirjat on toimitettava tiedoksi rahoittavalle viranomaiselle.

eKeski-Pohjanmaa -hankkeen ohjausryhmään on va. kehittämisjohtajan viranhaltijapäätöksellä nimetty seuraavat jäsenet:
Alpia Arto, Kaustinen (varalla Penttilä Jari, Halsua)
Jyrkkä Hannu, Veteli (varalla Hillukkala Jukka, Toholampi)
Sämpi Leena, Kannus
Sandberg Jonne, Kokkola
Varila Toni, Perho
Jylhä Petri, Kaustisen seutukunta (varalla Ojutkangas-Änäkkälä Jaana)
Oikarinen-Nybacka Tarja, Soite
Witick Tanja, Soite
Saksa Tom, ELY-keskus
Lyyski Kaj, Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjola Tytti, Keski-Pohjanmaan liitto (Sanna Löfströmin sijainen 1.8. alkaen)

Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa täydentää ja kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita.

Projektipäällikkö:

1) Todetaan ohjausryhmän kokoonpano sekä tehtävät ja vastuut.
2) Todetaan, että ohjausryhmän esittelijänä toimii projektipäällikkö Heidi Luomala ja sihteerinä Minna Kauppinen. Valitaan ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
3) Todetaan, että ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa.
4) Sovitaan kokouskäytännöistä (asiakirja-/materiaalihallinta).
  • koollekutsuminen ja osallistuminen
  • asiakirja-/materiaalihallinta
  • toimintaa tukeva itsearviointi


Ohjausryhmä:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ohjausryhmä valitsi puheenjohtajakseen Hannu Jyrkän ja varapuheenjohtajaksi Jonne Sandbergin.

Hankkeen dokumentit mukaan lukien ohjausryhmän kokousmateriaali kootaan Trello-palveluun ja projektipäällikkö antaa ohjeet palvelun käyttöönottamiseksi. Kokouskutsut lähetetään ohjausryhmän jäsenille sähköpostin kalenterikutsuna, jonka liitteenä toimitetaan esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.

Ohjausryhmän kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Hankkeen toimintaa tukevaa itsearviointia varten on laadittu sähköinen kyselylomake, joka toimitetaan ohjausryhmän jäsenille vastattavaksi kokousten jälkeen.

---© Kasesoft Oy