Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 16.6.2017 klo 10:00-12:05

12§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Veijo Hernesniemi kertoi Ageragas Innovation - projektin tilanteesta.


© Kasesoft Oy