Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 16.6.2017 klo 10:00-12:05

10§ AGRIBISNES II - ULKOMAAN OPINTOMATKA UNKARIIN 23.-26.10.2017

Johtava maaseutuasiamies osallistuu Kokkolan Yliopistokeskus Chydiuksen agribisnes II – koulutukseen. AgriBisnes II -koulutuskokonaisuus alkoi syksyllä 2016  ja jatkuu keväälle 2018 saakka. Kaksivuotinen koulutus sisältää 37 lähiopetuspäivää keskimäärin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa, sisältäen ulkomaanosion ja on laajuudeltaan 45 opintopistettä. Opetusmenetelminä ovat luennot, case ‐opetus ja ryhmätyöt ja ‐keskustelut. Olennaisen osan oppimista muodostaa omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä.

AgriBisnes II -koulutus sisältää neljä kokonaisuutta:

Johtajuus, 5 op – aloitus syksyllä 2016
Tavoitteista tulokseen (Strateginen johtaminen), 15 op
AgriBisneksen erityiskysymyksiä, 10 op - sisältää ulkomaan opintomatka
Johdon laskentatoimi, 15 op - päättyy kesällä 2018

Ulkomaanmatkan kustannukset ovat 360-420 euroa/osallistuja riippuen osallistujien määrästä. Lisäksi kustannuksena tulee liittymälento Kokkolasta tai Vaasasta n. 140 euroa/henkilö sekä mahdollisesti Majoittuminen yhden henkilön huoneeseen 72 euroa/henkilö. Päivärahoja ei laskuteta.

Maaseutulautakunta päättää puheenjohtajan esityksestä, osallistuuko johtava maaseutuasiamies matkalle.

Puheenjohtaja:
Päätetään keskustelun pohjalta johtavan maaseutuasiamiehen osallistumisesta matkalle.

Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.

Jukka Hautamäki poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi puheenjohtaja.


© Kasesoft Oy