Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 16.6.2017 klo 10:00-12:05

7§ OSTOPALVELUSOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVISTÄ

Maataloushallinnon järjestäminen kunnissa lain (210/2010) edellyttämällä tavalla vaatii vähintään viiden henkilön osallistumista tehtävien hoitamiseen. Kokkolan kaupungin maaseutupalveluissa on kolme viranomaista ja Lestijärven kunnan / Maaseutuyksikkö KaseKalla seitsemän viranomaista, joten tällä sopimuksella turvataan maataloushallinnon palveluiden järjestäminen lainmukaisesti muuttuvissa henkilöstö tilanteissa molemmissa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueissa. Maaseutuviraston ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden välinen maksavirastosopimus edellyttää viiden henkilön osallistumista tehtävien hoitoon.

Maakuntauudistus on tulossa 1.1.2019 alkaen. Sopimus mahdollistaa yhteistyön Maaseutuyksikkö KaseKan ja Kokkolan maaseutupalveluiden kanssa ja on tarpeen maaseutuhallinnon sujuvan toiminnan vuoksi etenkin jos henkilöstössä tulee vajetta. Maatilojen rakennekehitys jatkuu ja tilojen lukumäärää tulee laskemaan sekä sähköinen asiointi lisääntyy.

Sopimukselle on enemmän tarvetta Kokkolan maaseutuhallinnolle, mutta toisaalta siitä on em. syistä hyötyä myös Maaseutuyksikkö KaseKalle.

Johtava maaseutuasiamies:
Liitteenä 1 oleva sopimus hyväksytään Kokkolan kaupungin kanssa. Sopimuksen allekirjoittaa maaseutulautakunnan puheenjohtaja ja johtava maaseutuasiamies.

Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy