Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 15.3.2017 klo 10-11.18

5§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Jukka Hautamäki kertoi lyhesti maakuntauudistuksen vaikutuksista maataloushallintoon vuoden 2019 alussa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.


© Kasesoft Oy