Maaseutulautakunta
Aika Keskiviikko 15.3.2017 klo 10-11.18

3§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen ja Lestijärven kunnan maaseutulautakunnan johtosäännön mukaan maaseutulautakunta hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset. Maaseutulautakunnan on myös raportoitava sopimuskuntien valtuustoille puolivuosittain tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista.

Maaseutulautakunnan tuotot            399 902,46 €
Maaseutulautakunnan menot           353 967,55 €
Maaseutulautakunta netto                45 934,91 €
 
KUNTA Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi
TASAUSERÄ,€ 12 202,02 8 611,15 6 993,20 2 136,86
KUNTA Perho Toholampi Veteli
TASAUSERÄ,€ 7459,33 5 585,78 2 946,57

Maaseutulautakunta on laskuttanut kuukausittain maksuosuusennakoita vuodelta 2016 enemmän sopimuskunnilta kuin toteutuneita vuosikustannuksia on ollut. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaan tasauserä on suoritettava laskutuskautta seuraavan kolmen kuukauden kuluessa eli vuodelta 2016 viimeistään 31.3.2017.

Johtava maaseutuasiamies:
Maaseutulautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintakertomuksen vuodelta 2016. Toimintakertomus lähetetään tiedoksi sopimuskuntien valtuustoille. Tasauserä sopimuskunnille suoritetaan 31.3.2017 mennessä.

Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin lisäyksellä: Toimintakertomuksen tiedotus kohtaan lisätään maininta tilastoista www.kaseka.fi - sivustolla.
 
       
       


© Kasesoft Oy