Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 22.11.2016 klo 10-12.04

22§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä esitteli Keski-Pohjanmaan maakuntauudistusta ja mitä se merkitsee alueen kunnille. Esim. Maaseutuhallinnon alaiset viranhaltijat siirtyvät nykyisen tiedon mukaan maakunnan alaisuuteen vuoden 2019 alussa.

Maaseutulautakunta päätti esittää, että ympäristöterveydenhuolto siirrettäisiin Koiteen maaseututyöryhmään. Maaseutupalvelut pitää säilyttää lähipalveluina.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04.


© Kasesoft Oy