Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 22.11.2016 klo 10-12.04

20§ JOHTAVAN MAASEUTUASIAMIEHEN NIMEÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN

Maaseutulautakunta on kokouksessaan 27.11.2012 §39 nimennyt maaseutuyksikkö KaseKa:n johtavaksi viranhaltijaksi Jukka Hautamäen ajalle 1.1.2013 - 31.12.2016 nimikkeellä johtava maaseutuasiamies.

Maakuntauudistuksen yhteydessä maaseutuhallinnon toiminta ollaan siirtämässä maakuntauudistuksen linjausten mukaisesti perustettavan Keski-Pohjanmaan maakunnan toiminnaksi. Maakuntien toiminta on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2019. Asiaan liittyvä lainsäädäntö on valmisteluvaiheessa ja eduskunnan käsittelyyn se on tulossa talvella 2017.

Maaseutuyksikkö KaseKa osallistuu aktiivisesti maakuntauudistuksen valmisteluun ja johtavalla maaseutuasiamiehellä on merkittävä rooli muutoksen toteutuksessa.

Muutoksen johdosta johtava viranhaltija voidaan nimetä joko määräaikaisesti muutosvaiheen ajalle vuoden 2018 loppuun tai toistaiseksi siihen asti, kunnes maaseutuyksikön toiminta siirtyy maakunnan toiminnaksi.

Kehittämisjohtaja:
Maaseutulautakunta nimeää johtavan maaseutuasiamiehen ja päättää, onko nimeäminen voimassa määräaikaisesti tai toistaiseksi siihen asti, kunnes maaseutuyksikön toiminta siirtyy maakunnan toiminnaksi.

Maaseutulautakunta:
Maaseutulautakunta nimeää johtavaksi maaseutuasiamieheksi Jukka Hautamäen toistaiseksi siihen asti, kunnes maaseutuyksikön toiminta siirtyy maakunnan toiminnaksi.

Jukka Hautamäki ja Marketta Similä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 10.45-11.00. Petri Jylhä toimi sihteerinä pykälän käsittelyn ajan.


© Kasesoft Oy