Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 22.11.2016 klo 10-12.04

19§ OSA-AIKAELÄKE/SIMILÄ MARKETTA

Marketta Similä on 13.10.2017 hakenut lupaa siirtyä osa-aikaeläkkeelle (50 %) 1.1.2017 lähtien.

Kunnallisen eläkelain (549/2003) 14 §:n mukaan osa-aikaeläke voidaan myöntää henkilölle, joka siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 61 vuotta.  Kunnallinen eläkelaki (549/2003) on voimassa 31.12.2016 saakka ja sen mukaan viimeinen mahdollisuus siirtyä osa-aikaeläkkeelle on 1.1.2017.

Edellytyksenä on, että työntekijä on:
 -sopinut osa-aikatyön järjestelyistä työnantajan kanssa
-siirtyminen kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön ja osa-aikatyön ansio on vähintään 314,91 euroa kuukaudessa (vuonna 2016).
-ollut kunta-alalla, valtiolla, kirkolla tai Kelassa kokoaikatyössä 6 kuukautta välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä ja ansiosi ovat olleet vähintään 1 373 e/kk vuoden 2016 tasossa
- on saanut saman eläkelain piiriin kuuluvassa tehtävässä palkkaa osa-aikaeläkkeen alkamisvuotta edeltävien 5 kalenterivuoden aikana ainakin 3 kalenterivuonna vähintään 16 476 e/v vuoden 2016 tasossa
-ei saa mitään lakisääteistä työeläkettä

Osa-aikatyössä saa ansaita 35 - 70 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta. Työajan ja ansioiden pitää alentua samassa suhteessa. Työstä ei voi olla poissa yhdenjaksoisesti yli kuutta viikkoa, poissaoloaikaan ei kuitenkaan lasketa vuosi- tai sairauslomaa.

Johtava maaseutuasiamies:
Osa-aikatyöjärjestelyistä on sovittu Lestijärven kunnan johdon kanssa 4.11.2016, eikä huomautettavaa ole osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä. Myönnetään lupa siirtyä osa-aikaeläkkeelle (50 %) 1.1.2017 lähtien.  Työaika järjestetään pääsääntöisesti siten, että työssäoloaika on kaksi viikkoa ja sitten kaksi viikkoa eläkkeellä. Tarvittaessa joustetaan Kunnallisen eläkelain (549/2003) mahdollistamissa puitteissa.

Maaseutulautakunta:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Marketta Similä poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi klo 10.35-10.44, jonka ajan sihteerinä toimi Petri Jylhä.


© Kasesoft Oy