Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 22.11.2016 klo 10-12.04

18§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021

Yhteistoimintasopimuksessa Maaseutuhallinnon järjestämisestä sanotaan 3-kohta Hallinto ja päätöksenteko:
Lautakunnassa on 7-14 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, vähintään yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen jokaisesta kunnasta.

Maaseutulautakunnan kokoonpano pohjautuu asiantuntijuuteen ja tasa-arvolakiin. Maaseutulautakunnan johtosäännön 9§:n mukaan lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta: 6) esittää Lestijärven kunnan kunnanhallitukselle maaseutulautakunnan jäsenmäärän valtuustokausittain.

Maaseutulautakunnan tehtäviin kuuluu maaseutuhallinnon järjestäminen ja yhteistyö maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan käytännön tehtävät on mainittu maaseutulautakunnan johtosäännössä ja tehtävät on lueteltu alla:

Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
1) toiminta- ja taloussuunnitelma esitykset sekä talousarvioesitykset
2) hyväksyy toimintaraportit ja vuosikertomukset sekä tilinpäätösesitykset
3) hyväksyy palveluyksikön kehittämis- ja muut suunnitelmat
4) raportoi valtuustoille tuottamistaan palveluista ja niiden kustannuksista puolivuosittain
5) päättää maaseutuyksikön palveluista perittävät maksut
6) esittää Lestijärven kunnan kunnanhallitukselle maaseutulautakunnan jäsenmäärän valtuustokausittain
7) päättää valitsemiensa viran- ja toimenhaltijoiden palkkauksesta
8) päättää henkilöstönsä työssään aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
9) nimeää itselleen maaseutuyksikön viranhaltijoista pöytäkirjanpitäjän

Johtava maaseutuasiamies:
Maaseutulautakunta esittää Lestijärven kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että maaseutulautakunnan jäsenmäärä valtuustokaudella vuosina 2017-2021 on 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen jokaisesta yhteistoiminta-alueen kunnasta.

Maaseutulautakunta:
Hyväksyttiin.


© Kasesoft Oy