Maaseutulautakunta
Aika Tiistai 22.11.2016 klo 10-12.04
Paikka Kaustisen kunnanvirasto, neuvotteluhuone
Hautamäki Jukka johtava maaseutuasiamies, KaseKaLäsnä
Hernesniemi Veijo jäsen, KannusLäsnä
Järvenoja Antti varajäsen, ToholampiLäsnä
Jylhä Petri kehittämisjohtaja, Kaustisen skLäsnä
Kentala Anneli jäsen, HalsuaLäsnä
Klemola Monika varajäsen, VeteliLäsnä
Poranen Helena jäsen, PerhoPoissa
Similä Marketta pöytäkirjanpitäjä, KaseKaLäsnä
Tuikka Susanna varapuheenjohtaja, LestijärviLäsnä
Vintturi Mika puheenjohtaja, KaustinenLäsnä

17§ KOKOUKSEN AVAUS

Maaseutulautakunnan puheenjohtaja Mika Vintturi avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.


 17.1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Lautakunta on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.


Johtava maaseutuasiamies
Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Maaseutulautakunta
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


17.2. Asiat................................§§ 17-22

17.3 Pöytäkirjan tarkastus
Johtava maaseutuasiamies

Pöytäkirjan tarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Maaseutulautakunta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Monika Klemola ja Antti Järvenoja.Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus:


Mika Vintturi                             Marketta Similä                    Petri Jylhä
puheenjohtaja                           pöytäkirjanpitäjä                   pöytäkirjanpitäjä §:t 19-20


Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 22.11.2016


Kaustinen                                                                 Kaustinen
                                                                                                   
Monika Klemola                                                        Antti Järvenoja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kaustisen seutukunnan toimistossa 7.12.2016

                                                                                                        
maaseutuasiamies.......................................................Marketta Similä© Kasesoft Oy