Maaseutulautakunta
Aika Perjantai 15.4.2016 klo 10-12.10

11§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.


© Kasesoft Oy